"I want to beat a record."

Dịch:Tôi muốn phá một kỉ lục.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuBui10

Kỷ không có gì sai. Đừng cứng nhắc với đáp án như vậy! Trong 1 câu trả lời tôi thấy có 2 đáp án : kỉ và kỷ, sao lúc này lúc khác vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vienngtr

Kỷ là hồi xưa (không nhớ rõ năm). Nay sách tập viết/đọc ở trường là "kỉ". Chính tả bắt buộc phải đúng, các bạn ạ. Từ dùng (Việt) thì lại nên đủ phương án.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanLA1702

Nghe là AI oăt tu bi ít e re cò; Khó nhận diện. Bình thường beat đọc là bít

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vienngtr

Họ đọc thế đúng rồi. Beat phải đọc dài như thể có 2 âm [i] liền nhau, nếu không sẽ nhầm với bit (đọc ngắn là [bít]). Record, âm [o] cũng phải dài ra, và [d] rất mềm chứ k0 bật rõ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Minh_Han

Có thể dịch: "Tôi muốn xô đổ một kỉ lục" được không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Chỉ nhớ "to break a record"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Giangnamy

i want to break a record Không chấp nhận à. đa số vẫn oke mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
  • 25
  • 7
  • 1086

tôi muốn lập một kỉ lục. sao sai nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThnhTrungN10

Tôi muốn phá 1 kỷ lục khác với Tôi muốn phá một kỷ lục

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.