"Ποια είναι η σχέση μεταξύ δουλειάς και σχολείου;"

Μετάφραση:What is the relation between work and school?

πριν από 3 χρόνια

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/jeanprendiville

I think relationship, (a connection, association, or involvement) also be accepted..

πριν από 3 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.