Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng ta có phải là một gia đình bình thường không?"

Dịch:Are we a normal family?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
 • 25
 • 46

Are we a normal family?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/LNhQunh155159

Yes

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
 • 25
 • 25
 • 14
 • 5
 • 279

Hehe ... Surely that family is an abnormal family.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
 • 25
 • 25
 • 14
 • 5
 • 279

Because a normal family they don't ask that.

4 tháng trước