Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I looked after my brother."

Dịch:Tôi đã chăm sóc em trai của tôi.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MnhTmL

Phần này toàn kiểu nghĩa bóng, dịch sát nghĩa quá toàn sai, hic

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
 • 20
 • 15
 • 10

Đúng rồi bạn, câu này không dịch theo từng chữ, do động từ của câu đi thành một cụm "look after" (= trông nom, chăm sóc). "Look after" là một ví dụ của loại động từ mà trong tiếng Anh gọi là phrasal verb. Cấu trúc của một phrasal verb là: Phrasal verb = động từ + giới từ (hoặc trạng từ). Và phrasal verb, đúng như bạn quan sát, thường mang nghĩa bóng :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kiraminami

nhưng cho người tự học thì hơi cao siêu quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaokhe

khong có gi cao sieu ban ah,bi sai như vậy mới dễ nhớ đấy ^^!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuaVua100

Cứ cho vào. Sai nhiều nhớ nhiều. Sợ gì cao siêu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/myloveknight

@@. học hết căn bản thì phải học cao siêu chứ bạn, có phải mình nhảy lên cao siêu luôn đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhLe1
DanhLe1
 • 25
 • 19
 • 6
 • 3
 • 1286

Thank you,......

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duxnghia
duxnghia
 • 25
 • 21
 • 2
 • 34

Càng phức tạo càng hay. Dễ dàng qua cửa e rằng học giống cỡi ngựa xem hoa. Khi đem ra đối ứng chỉ sợ bị nhục thôi. Hy vọng chương trình này khó hơn tí nữa. Học hết cây mà vốn đối ứng chỉ 40 phần trăm. Thật tiếc cho một chương trình hay.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sang1209

Anh học hết sạch rồi sao

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Câu này có thể viết tôi đã chăm sóc anh trai của tôi được không các bạn? Vì từ brother có thể là anh mà cũng có thể là em mà.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhau123144

" tôi đã trông em trai" mà sao sai nhỉ? Đáp án lại là " tôi đã trông em tôi"?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Dc chu ban

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tmlm4N
tmlm4N
 • 20
 • 685

tôi đã trông nom em trai mình ( cũng được chấp nhận)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nightstorm8x

"Tôi đã chăm sóc em trai tôi" mà check sai?

11 tháng trước