Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người Đức thích tháng chín."

Dịch:The Germans like the month of September.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/drhieu

tại sao germans phải có s sau

3 năm trước