"One,two,three,four,five,six,seven,eight,nine,ten"

Dịch:Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huy8696

Viết mỏi tay v :'(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Nothingness

Viết nhọc quá!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/L6af4

1 2 3 4 của Chi Dân

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynHarper

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dễ quá :v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyn3257

hay mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phudutnt

nghe ở chế độ chậm mới có "ten". nghe bình thường chỉ đến "nine"

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.