"Cậu bé có một con ngựa bằng gỗ."

Dịch:The boy has a wooden horse.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/evisnguyen1

Wood với wooden có gì khác

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phc624733

The boy has a wooden horse.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tienthanh181735

Để lại bình luận

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanHung95

"the kid has a wooden horse" cũng đúng mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Loannguyn12

the kid là đứa con mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hungmanhngkh

the boy has a horse made of wood câu nhà không được à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trungkien0

Nó khắt khe quá đi

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.