"Đã có hai phụ nữ ở trong ban."

Dịch:There were two women on the board.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

tôi đã dịch là " there were two women on the board" và bị báo sai . Nhưng tôi thấy trong the Oxford Advanced Learner's Dictionary trong mục từ "board " có câu :

She has a seat on the board of directors./ cô ấy có một ghế trong ban giám đốc.

ta thấy ở đây từ "board" có article "the " đứng trước . Đề nghị các admin giải thích tại sao đáp án của các quý vị từ "board" lại không có article "the"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Mình đồng ý với bạn. Mình đã cập nhật đáp án, thêm mạo từ "the" vào :)

Mình cũng muốn nói thêm là đáp án "on board" (không có "the") với nghĩa "là thành viên hội đồng / ủy ban" cũng đúng. Bạn có thể xem thêm tại từ điển Longman (mục 6b).

3 năm trước

https://www.duolingo.com/azooo333555

mình dịch là "there were two women in the department" vì sao lại sai hả bạn?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Đã nêu rõ " board of directors" thì có "the" là đúng rồi. Còn đề bài thì chỉ nói chung chung là " board" nên không cần "the" ở trước, nhưng nếu thích thì ta vẫn dùng " the board" nếu " board" đã được xác định hoặc đã đề cập trước đó. Tóm lại là tùy theo ngữ cảnh, ý định của người nói mà sẽ có "the" hay không.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BoongTit

với nghĩa ở trong ban (ủy ban, hội đồng) thì đáp án chỉ là "the board" thôi nhé. Còn không có the thì câu dịch phải là lên tàu/thuyền/máy bay hoặc "tham gia cùng" chứ không hề có nghĩa ban bệ đâu nhé

3 năm trước

https://www.duolingo.com/redhotsg

THE board should be the correct one, not ON board.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/couragethec

chỉ có những kẻ ngốc mới không biết ban là gì

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

There were two women on the board, there were two women on the board, there were two women on the board, there were two women on the board

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dokien512

Sao không phải là in the board, bạn nào giải thích giùm với

1 năm trước

https://www.duolingo.com/E-di-son

Why we use: "on the board" but not use: in the board or inside the board . Please help me!! =))

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.