Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Money is not everything."

Dịch:Tiền không phải là tất cả.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

nhưng nếu không có tiền thì ta cũng không là cái gì cả

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngocyoonah

Uk đúng đó!!!!!!?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kekistanese
Kekistanese
 • 24
 • 14
 • 13
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 111

Mahatma Gandhi?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Meo3chan

Có nhiều tiền không hẳn sẽ có 1 cuộc đời hạnh phúc. Nhưng muốn sống hp thì nhất định phải có nhiều tiền. :v

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Victor225953

Tiền không phải là tất cả, nhưng người ta sẽ làm tất cả vì tiền.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Victor225953

Tiền không phải là tất cả nhưng người ta sẽ làm tất cả vì tiền.

8 tháng trước