Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have to accept her offer."

Dịch:Tôi phải chấp nhận lời đề nghị của cô ta.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VoTanNguyen

tôi phải chấp thuận đề nghị của cô ấy không được à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Cảm ơn bạn. Câu của bạn đã được cập nhật vào bộ đáp án.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhlonganpha

Toi phai chap nhan loi de nghi co ay k dc ak

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CaoDng

Tôi phải đồng ý với đề nghị của cô ấy. Vậy kô được sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duongthiHo15

Tôi phải nhận lời đề nghị của cô ta không sai

8 tháng trước