Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Viện bảo tàng đang được xây dựng."

Dịch:The museum is under construction.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

mình vẫn chưa hiểu lắm, có bạn nào giải thích cho mình với

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Chào bạn. "Under construction" là một cụm thành ngữ, mang nghĩa là "đang được xây dựng". Thành ngữ thường mang nghĩa bóng, nên đối với một thành ngữ như vậy, bạn đừng dịch từng chữ một. Để nhớ cụm này thì chỉ có cách học thuộc. Bạn có thể tự chế ra các mẫu câu khác để dễ nhớ, như: The house is under construction (= Ngôi nhà đang được xây).

Under construction = being built = being constructed. Do đó, bạn cũng có thể dịch câu đề bài như sau: The house is being built. / The house is being constructed.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hainam1990

Good answer!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

cảm ơn bạn nhiều

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuydan0

Cám ơn bạn nhe

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

Giỏi quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/buihien11

Cảm ơn bạn

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynthiNh463186

Cám ơn bạn nhé , mong bạn giúp chúng mình nhiều hơn .

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tun875685

Tiến Anh có nhiều cái phải học thuộc ghê! cư tưởng là "at". Cũng như cụm từ đi chung nó nghĩa vậy nên mình phải nhớ như vậy mặc dù không theo ngữ pháp câu. Làm sao nhớ hết đây. ++!

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/lehongsonpmu

Thank you, hami1804!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/wayLight

The museum is being built.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoaiThu87

Thank, Hami!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

The museum is being constructed by the alien

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Loannguyn12

the museum is under construction

1 năm trước