1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I do not want to listen to y…

"I do not want to listen to you."

Dịch:Tôi không muốn lắng nghe bạn .

February 27, 2015

11 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/BaoToan95

Tôi không muốn nghe lời bạn?

February 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/bastalship

Tôi không muốn nghe theo bạn

March 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/chung130408

tôi không muốn nghe lời bạn. tại sao sai?

December 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/trngsn378945

Nghe lời là bắt người ta nghe theo mình, còn lắng nghe là nghe người ta nói, hiểu chưa?

December 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/baby112112112

tôi không muốn nghe bạn nói, thêm chữ nói mà sai nghe thì chắc có nói mà dịch thoáng ở đây không được.

September 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/vuongsd10

Sao lại là tôi không muốn nghe thấy các bạn là sao

March 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Linh117877

You thì bạn hay các bạn đều dc mà -_-

June 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/phamthuyva

Lắng nghe khác

August 18, 2019

https://www.duolingo.com/profile/nguyenvandoan123

"tôi không muốn nghe từ bạn" cũng đúng mà

May 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/letrongdon

Toi khong muon nghe ban nữa!

December 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Nhớ luôn dùng giới từ "to" sau V "listen", nhưng không dùng sau V "hear", "see".

July 6, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.