Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/LqDuccdn

"He lets me drink his wine."

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LqDuccdn

Anh ấy để tôi uống rượu của anh ấy.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthanhbaomd

anh ấy để tôi uống rượu của anh ấy

1 năm trước