Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Điều đó đáng lẽ đã có thể thay đổi trận đấu rồi."

Dịch:That would have changed the match.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VoTanNguyen

nên bỏ "có thể "

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kienphcn710

chỉ vì có thể mà mình sai. đắng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

That would have changed the match, that would have changed the match, that would have changed the match, that would have changed the match, that would have changed the match

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

"would have changed" = đáng lẽ đã thay đổi .....rồi còn "could have changed" = đáng lẽ đã có thể thay đổi....rồi. Đề nghị xem lại cách dịch cho chính xác.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Kusu20
Kusu20
  • 15
  • 61

Battle = match mà

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/hieu412864

That could have changed the battle.Sai. Sao thêm "có thể" làm gì nhỉ ? Gài bẩy người học chăng ?

1 tháng trước