Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy sử dụng tên của tôi."

Dịch:She uses my name.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangthoaqtgh.

tại sao use ko đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 19
 • 15
 • 13
 • 13
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1545

do chủ ngữ là "she" đó bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ducanh2008

phải có thêm s

2 năm trước