Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/danghoan

"We were swimming in the pool of the boat."

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Chuong18
Chuong18
  • 25
  • 9
  • 9
  • 127

Chúng tôi đã bơi trong hồ bơi của con tàu (các tàu du lịch)

2 năm trước