Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She never answered."

Dịch:Cô ấy đã không bao giờ trả lời.

0
3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TakatoKatory

Thêm chữ đã vào máy móc"cô ấy chưa bao giờ trả lời" nghe hợp nghĩa hơn.

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/LThanhBnh

đáp án "Cô ấy đã chưa bao giờ trả lời" là sai vì "chưa bao giờ" đã có nghĩa là "đã" rồi Nên dịch là "cô ấy chưa bao giờ trả lời"

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/K-A-I-H

i think soo

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/haithien25

never phải đi với bare verb chứ -_-

0
Trả lời2 năm trước