Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The movie theater"

Dịch:Rạp chiếu phim

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/danghoan

Rạp chiếu phim

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

rạp phim

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DUC_HUY_06

rạp chiếu bóng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/alicevan123

~ Rạp chiếu phim ~ Rạp chiếu bóng ~ Rạp xi-nê (Cinema theater)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Son.Leduy

Có thể viết theatre

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Qun196409

The movie theater.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/._Nova_.

Ai phân biết giúp mình "the movie theater" và "cinema" với :)

6 tháng trước