Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is an excellent theater."

Dịch:Nó là một rạp tuyệt vời.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/danghoan

Nó là một rạp chiếu phim tuyệt vời.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Đáp án ghi " đó ", nhưng chớ có dại tự trả lời như vậy, sẽ bị đánh sai ngay. Ghi " nó " cho lành !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trai78

Rạp chiếu phim thì phải là movie theater

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmTrungKi2

Theatre = cinema in american

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

Theater nên hiểu là rạp hát. còn rạp không ai biết rạp gì? Ở Mỹ thì rạp chiếu phim sẽ được gọi là movie theater.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynchTru17

Nó là một nhà hát nổi tiếng

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Duongdohoang

nó là một nhà hát tuyệt hảo

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mBug2

đay là một sân khấu tốt'' có được không nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phng776285

Địt mẹ nhà mày , tao trả lời đúng 4 câu được một tí điểm, quá khổ !

2 năm trước

Thảo luận liên quan