Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is a musical book."

Dịch:Nó là một quyển sách âm nhạc.

0
3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LePetitPri5

Dùng "đó" thay cho "nó" vẫn đúng mà lại bảo sai....

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

cho mình hỏi , khi nào dùng " music " và khi nào dùng " musical " ?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhong123

danh từ và tính từ

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/socdaugau

music là danh từ còn musical là tính từ

0
Trả lời7 tháng trước