"It is a musical book."

Dịch:Nó là một quyển sách âm nhạc.

3 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LePetitPri5

Dùng "đó" thay cho "nó" vẫn đúng mà lại bảo sai....

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabi.04

Nó = it, đó = that nhe!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phoenixdkny

Mình cũng thế đấy =)))) Bó tay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buithaoan1

đó là that còn nó là it

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

cho mình hỏi , khi nào dùng " music " và khi nào dùng " musical " ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhong123

danh từ và tính từ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabi.04

musical là tính từ, music là danh từ. :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/socdaugau

music là danh từ còn musical là tính từ

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Peter224544

danh từ và tính từ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hebrewin3

what do you mean???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/danghoan

Nó là một cuốn sách về âm nhạc.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Q779
Q779
  • 11
  • 6
  • 2

Đó thì không được à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabi.04

Nó = it, đó = that nhe!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Maydy2910

Nó là một sách nhạc?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang408372

Nó là một sách âm nhạc cũng bị báo sai, haiz

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Koyama3

"Nó là một quyển nhạc" is also an option

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.