"It is a musical book."

Dịch:Nó là một quyển sách âm nhạc.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LePetitPri5

Dùng "đó" thay cho "nó" vẫn đúng mà lại bảo sai....

2 năm trước

https://www.duolingo.com/.Hiyoribo.

Nó = it, đó = that nhe!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

cho mình hỏi , khi nào dùng " music " và khi nào dùng " musical " ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhong123

danh từ và tính từ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/.Hiyoribo.

musical là tính từ, music là danh từ. :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/socdaugau

music là danh từ còn musical là tính từ

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.