"Thepaintisexpensive."

Dịch:Sơn thì mắc.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/danghoan

Màu vẽ thì đắt.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

Màu vẽ thì đắt phải dịch là the coloring is expensive

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TngHoa4

Mắc và đắt là cùng một nghĩa, nên bổ sung vào đáp án nhé.

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.