Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The paint is expensive."

Dịch:Sơn thì mắc.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/danghoan

Màu vẽ thì đắt.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

Màu vẽ thì đắt phải dịch là the coloring is expensive

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quylp

Đọc là là Pen không à?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuan__Dang

là peint bạn ak

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynVitHn220827

Là paint ko phải peint

5 tháng trước