Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I want to believe."

Dịch:Tôi muốn tin.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TuanNghia9193

"tôi muốn tin tưởng" có gì là sai??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hainam1990

Không sai, chắc là doulingo chưa kịp cập nhật đáp án đó thôi. Luân cần thời gian để update đầy đủ các đáp án mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Tại sao trả lời tôi muốn tin tưởng lại sai? Believe là tin tưởng mà.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/maihuuthai

Tôi muốn tin thế nó báo sai

1 năm trước