"IstudyEnglishliterature."

Dịch:Tôi học văn học Anh.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

tôi nghiên cứu văn học tiếng anh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1694

đ.a của bạn k được chấp nhận hả?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

không , ý mình là đang hỏi tại sao lại sai.?!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1694

à, bạn dư chữ "tiếng" kìa, nghe k ổn tí nào, "...văn học Anh" nghe hợp hơn ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

Nhưng nó vẫn đúng!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vietmyoutl

ngu van anh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhvan8

Toi hoc van anh cung sai. :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DQTrung

Tôi học văn Anh, sao sai nhỉ?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.