Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My family lives in the south."

Dịch:Gia đình của tôi sống ở miền nam.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_The_Undertaker_

Gợi ý không trùng với đáp án :(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/colen10

hướng nam mà, sao cứng nhắc vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-A.R.M.Y-BTS-

nghe như " my family lives in the sock'' xD

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kh607084

Mình cung sai luôn

7 tháng trước