Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng ta tới nơi chưa?"

Dịch:Are we there yet?

3 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DngTunAnh1

Do we come the place?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MrFuong

Do we come the place,yet? vẫn bị sai như bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/xachmonglenvadi

Me too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DinhBuiVan

Do we arrive? Có đc k?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khoango

"Are we there yet" phải dịch là "Chúng ta ở đó chưa" mới đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Th0304-._

Have we arried yet

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThNgh

Do we reach the destination?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Are We there yet

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangNguye364561

Are we arrive yet?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Loannguyn12

Are we there yet? Chúng ta tới nơi chưa?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/phanphuoc2

Have we come yet? So lại sai nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 45

Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tainguyenv8

Theo tôi thì câu hỏi phải là :chúng ta đến nơi đây chưa?.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NhtQuang426347

Do we get there?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynKhanh995270

Ức chế quá. ........ ......................................................................................................................đm.đm.đm.đm,..đm..

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/LyndaNguyn

are we reach?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngoc967635

'Have we arrived yet' is right answer

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Trung319594

we are finish ? ko đc à

1 năm trước