"Đây là tài sản của tôi."

Dịch:This is my property.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mimiocean

assets và property thì có khác gì nhau

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bvip007

this is my asset?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kiet651

assets không được a`

3 năm trước

https://www.duolingo.com/loveromancee

"This is my possession" thì sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anbmt1996

asset cũng là tài sản mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phc624733

This is my property.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LKhanh4
LKhanh4
  • 25
  • 656

Co van de ve cau nay ...!??!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BeHa88128

This is property ko dung sao ta

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.