"Có ai với bạn không?"

Dịch:Is anybody with you?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vinhvoz

không hiểu nghĩa của câu này luôn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khangtran2003

Cái đó nó có nghĩa là khi bạn đi tới một chỗ nào đó mà người soát vé hoặc chủ sẽ hỏi để biết ai đi với bạn hoặc ko('-')

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Toanpp

Không hiểu ý nghĩa của câu này

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.