Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có ai với bạn không?"

Dịch:Is anybody with you?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vinhvoz

không hiểu nghĩa của câu này luôn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khangtran2003

Cái đó nó có nghĩa là khi bạn đi tới một chỗ nào đó mà người soát vé hoặc chủ sẽ hỏi để biết ai đi với bạn hoặc ko('-')

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Toanpp

Không hiểu ý nghĩa của câu này

11 tháng trước