Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"Ούτε διαβάζω ούτε γράφω."

Μετάφραση:I neither read nor write.

πριν από 3 χρόνια

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/MariaPavli

Μπορεί να γίνει αναστροφή και να πούμε "Neither I read nor write";

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/ssurprize
ssurprize
  • 23
  • 15
  • 9
  • 5

Όχι, όπως και στα ελληνικά δεν θα μπορούσαμε να πούμε "ούτε εγώ διαβάζω, ούτε γράφω", επειδή το neither και nor πρέπει να είναι αμέσως πριν τη λέξη που αφορούν, δηλαδή πριν τα ρήματα read / write. Αν αφορούσαν το I, θα μπορούσε να είναι μια πρόταση για παράδειγμα: Neither I nor you read. ώστε τα neither και nor να αφορούν τα πρόσωπο I και you.

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/ilVp9

Mια χαρά θα μπορούσαμε να το πούμε...σε αντιπαράθεση προς άλλους ...

πριν από 8 μήνες