Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi lấy một tờ báo."

Dịch:We take a newspaper.

0
3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhthu2008

còn mình thì là " we take a newspaper"

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngohoangnhien

nhu cai gi i minh bi li êt vv

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/mayuyuwatanabe

Thành magazine...

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/trantuyetm8

Hien tai don day

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/thevu2109

Của mình là'' We take a newspaper.''

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/hello1351

We take a newspaper

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnhTunb

Câu này dễ mà

0
Trả lời2 ngày trước