https://www.duolingo.com/BaoToan95

"They used to walk more when they did not eat."

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VuongTuanTu

Câu này phải thế này: They used to eat more when they did not walk. Họ thường ăn nhiều khi họ không đi bộ. Ý muốn nói không vận động sẽ ăn nhiều hơn, dễ bị béo phì

2 năm trước

https://www.duolingo.com/doanhop1

Họ đã từng đi bộ nhiều hơn khi họ đã không ăn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoToan95

Câu này dịch sao nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThnhPhanhvvh

họ đã thường đi bộ nhiều hơn khi họ không ăn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DangMinhTruong

Nào, ai đó làm ơn dịch cho cái..

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3

Họ đã thường đi bộ nhiều hơn khi họ không ăn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tiny_Monkey

Nên dịch thoát nghĩa là: "Họ thường đi bộ nhiều hơn khi họ không ăn"

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.