Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/LqDuccdn

"I used to make this every day."

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/myloveknight

quá khứ hoàn thành thì phải. tôi đã từng làm việc này mỗi ngày

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LqDuccdn

Tôi đã làm việc này mỗi ngày.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/doanhop1

Tôi thường làm việc này mỗi ngày

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Dịch thế nào câu này admin ơi, i used to make this every day

1 năm trước