"You have no honor."

Dịch:Bạn không có danh dự.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TuanNghia9193

"bạn không có vinh dự" cũng nên được chấp nhận chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Vinh dự làm cái gì đó chứ tính từ vinh dự không đứng một mình nhé bạn. Bạn không có vinh dự được chọn/được tham gia, Thật vinh dự khi được gặp bạn...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/long231510
1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.