Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You have no honor."

Dịch:Bạn không có danh dự.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TuanNghia9193

"bạn không có vinh dự" cũng nên được chấp nhận chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Vinh dự làm cái gì đó chứ tính từ vinh dự không đứng một mình nhé bạn. Bạn không có vinh dự được chọn/được tham gia, Thật vinh dự khi được gặp bạn...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/long231510
10 tháng trước

https://www.duolingo.com/dotuankiet0103

mình ghi "bạn đéo có vinh dự" được không

1 năm trước