Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He gives me another opportunity."

Dịch:Anh ấy cho tôi một cơ hội khác.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hungmanhngkh

'anh ấy cho tôi thêm một cơ hội' không được à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buithaoan1

he gives me another opportunity chứ có phải là he gives me an another opportunity

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynVitNg

không ai nói: anh ấy đã đưa cho tôi một cơ hội khác

9 tháng trước