Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi nghe bằng những đôi tai của mình."

Dịch:We hear with our ears.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dao.24

Tại sao dùng with mà không dùng by

2 năm trước

https://www.duolingo.com/xinnin
xinnin
  • 17
  • 14
  • 11
  • 2

we listen by our ears dc ko

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mnhph1

Chúg tôi ko nghe = tai của mìh thì nghe = tai hàg xóm ah

2 năm trước