Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta là một người có tín ngưỡng."

Dịch:He is a person of faith.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

Me too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KenyNguyen92

"He is a man of religion' sao lại sai nhỉ?

3 năm trước