"Anh ta là một người có tín ngưỡng."

Dịch:He is a person of faith.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

Me too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KenyNguyen92

"He is a man of religion' sao lại sai nhỉ?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.