"Thật là một sự ngạc nhiên khi ngẫu nhiên gặp bạn ở đây!"

Dịch:What a surprise running into you here!

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/samuel201192

"running into" là ngẫu nhiên gặp ah?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Ừ đúng rồi bạn run into hay come across là những phrasal verb chỉ gặp ai một cách ngẫu nhiên, nên học thuộc lòng vì sau này sẽ gặp khá nhiều trong thực tế

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CubaNguyen

thanks you B|

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Thank you for your explainations

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

I love Trang so much

1 năm trước

https://www.duolingo.com/leevanbee

I love Trang too

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/NguynMinhH424937

Trang học tiếng Anh giỏi thế

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/johntruongvn

Thank you so much!

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/asian3689

Câu này hay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

by chance = cũng có nghĩa là ngẫu nhiên ngoài hai phrasal verbs run across sb hay run into sb.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 21
 • 6
 • 6
 • 3

What a surprise to see you here by change!

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThanhTuyen376734
1 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

What a surprise running into you here, what a surprise comming across you here, what a surprise coming across you here

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

What a surprise to run into you here! Câu này được không nhỉ?

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.