Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thật là một sự ngạc nhiên khi ngẫu nhiên gặp bạn ở đây!"

Dịch:What a surprise running into you here!

0
3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/samuel201192

"running into" là ngẫu nhiên gặp ah?

3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Ừ đúng rồi bạn run into hay come across là những phrasal verb chỉ gặp ai một cách ngẫu nhiên, nên học thuộc lòng vì sau này sẽ gặp khá nhiều trong thực tế

20
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/CubaNguyen

thanks you B|

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Thank you for your explainations

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

I love Trang so much

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynMinhH424937

Trang học tiếng Anh giỏi thế

0
Trả lời5 tháng trước

https://www.duolingo.com/asian3689

Câu này hay

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

What a surprise running into you here, what a surprise comming across you here, what a surprise coming across you here

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

by chance = cũng có nghĩa là ngẫu nhiên ngoài hai phrasal verbs run across sb hay run into sb.

0
Trả lời4 tháng trước