Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con mèo đã không dùng cái ghế."

Dịch:The cat did not use the chair.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vangiathuy

nghe mắc cười quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ly-Truc

Nghĩa của câu nghe quá kì cục

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phanemspy

thỉnh thoảng có những câu nghĩa hơi vớ vỉn

3 năm trước