"Con mèo đã không dùng cái ghế."

Dịch:The cat did not use the chair.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vangiathuy

nghe mắc cười quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ly-Truc

Nghĩa của câu nghe quá kì cục

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phanemspy

thỉnh thoảng có những câu nghĩa hơi vớ vỉn

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.