Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi có thể vào không?"

Dịch:Can I come in?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/samuel201192

tại sao "can i enter" không được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đáp án sẽ được thêm vào nhé bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/doanvotuananh

"May i get in?" sao k đc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
 • 25
 • 718

May I enter

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

" Can i go in" mới chính xác.

4 tháng trước