"What is your religion?"

Dịch:Tôn giáo của bạn là gì ?

March 5, 2015

4 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/lts1509

dịch "bạn đạo gì" không được hả? hay là vắn tắt quá?


https://www.duolingo.com/profile/QunhTrnh2

Ừ,vắn tắt quá


https://www.duolingo.com/profile/lamdongnd

Tôn giáo của cậu là gì? Sao lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/minhthao4k

Dịch là "bạn đạo gì?" cũng ok nè ad ơi!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.