"Whatisyourreligion?"

Dịch:Tôn giáo của bạn là gì ?

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lts1509

dịch "bạn đạo gì" không được hả? hay là vắn tắt quá?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/baonguyen03

khong danh dau la sai ak nhu cut

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lamdongnd

Tôn giáo của cậu là gì? Sao lại sai?

4 tuần trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

What is your religion, what is your religion, what is your religion, what is your religion, what is your religion, what is your religion

1 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

tôn giáo nhớ đã có ở mấy phần trước rồi mà sao đến phần này lại có tiếp?????????????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Chủ ý là cho chúng ta ôn lại . Tốt mà bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huhic0607

Tại sao mình không thể nói bạn là người theo đạo nào nhỉ ?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.