"IneedtouseamapwhenItravel."

Dịch:Tôi cần sử dụng một bản đồ khi tôi đi du lịch .

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mummy_immortal

Vậy thì phải là use the map

3 năm trước

https://www.duolingo.com/justind8888

Hallo devs, "Tôi cần dùng bản đồ" is similiar with "Tôi cần sử dụng bản đôg". Please fix this.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vnKpTrn

sao lại có To thế mọi người, nếu dùng Need không thôi có được không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TinDanhNgu

Các option của đáp án có 1 từ "tôi" mà đáp án đúng lại có đến 2 từ "tôi"... Sao mà làm cho đúng đc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TranManhQu

Nên dùng "the map" hoặc chấp nhận đáp án "một (chiếc-cái) bản đồ"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-Uz-

tôi cần sử dụng một chiếc bản đồ khi tôi đi du lịch cũng được mà?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.