"Anh ấy gấp đôi tuổi của tôi."

Dịch:He is twice my age.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nhung_Yub1502

Hơi khó chuyển wa tiếng Anh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

He is double my age

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhnguye883461

he is twice of my age sao ko đc ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/IamLunaLovegood

he is twice as old as i am

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lananhle0711

His age doubles mine ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynBKhnh2

double my age = double mine đc ko vậy.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.