"I have met two doctors."

Dịch:Tôi đã gặp hai bác sĩ.

March 6, 2015

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQ3
 • 10

tôi đã gặp gỡ hai bác sĩ ?

March 6, 2015

https://www.duolingo.com/Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

ok :)

March 6, 2015

https://www.duolingo.com/dinhtungh

"tôi đã có cuộc gặp với hai bác sĩ"??

July 8, 2015

https://www.duolingo.com/ChutSPh

Khó đọc quá

October 14, 2015

https://www.duolingo.com/hoa256280

Tôi đã đến 2 bs cũng ok mà

July 15, 2016

https://www.duolingo.com/nonamekc99

Tôi đã gặp mặt hai bác sĩ

September 24, 2016

https://www.duolingo.com/Kiri281

"tôi đã từng gặp hai bác sĩ" có đúng không?

October 4, 2016

https://www.duolingo.com/huydo198746

tôi đã gặp mặt hai bác sĩ

January 8, 2017

https://www.duolingo.com/hunterx89

Tôi đã gặp mặt 2 bác sĩ không được à bạn

March 29, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.