Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have met two doctors."

Dịch:Tôi đã gặp hai bác sĩ.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

tôi đã gặp gỡ hai bác sĩ ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

ok :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhtungh

"tôi đã có cuộc gặp với hai bác sĩ"??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChutSPh

Khó đọc quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoa256280

Tôi đã đến 2 bs cũng ok mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nonamekc99

Tôi đã gặp mặt hai bác sĩ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kiri281

"tôi đã từng gặp hai bác sĩ" có đúng không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huydo198746

tôi đã gặp mặt hai bác sĩ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hunterx89

Tôi đã gặp mặt 2 bác sĩ không được à bạn

1 năm trước