"The city is a trade center."

Dịch:Thành phố là một trung tâm thương mại.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 998

Thành phố là một trung tâm buôn bán

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuannh18

Mậu dịch là j?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.