Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Dì của bạn cho phép anh ta."

Dịch:Your aunt allows him.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MinhcDev

Permit

3 năm trước