Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/trong6

Cấp độ phiên dịch

Làm thế nào để có cấp độ phiên dịch?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/julia_crazy.99

bạn phải biết 2 thứ tiếng trở lên ( trừ tiếng việt ) mới đc dịch >.<

3 năm trước