Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mẹ tôi chưa bao giờ nấu cho chúng tôi."

Dịch:My mother has never cooked for us.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

mama với mom có khác nhau không vậy mấy bạn? mình trả lời là mama bị sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buiphucanh

Mama là tiếng Nhật nhé

3 năm trước

https://www.duolingo.com/canhtung

I think we should not use this tensence because in the world never have a mother do not cook for her children

1 năm trước