Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I need a week to recover."

Dịch:Tôi cần một tuần để bình phục.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TMGImpossible

Mình dịch là "Tôi cần 1 tuần để hồi sức" có đc ko các bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

A week is too much.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Huu976481

Just one minute :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoabinhvd

Tôi cần một tuần để hồi phục

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lan477715

what is the meaning "bình phục"?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

"bình phục" là trở lại bình thường

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Phục hồi lại trạng thái bình thường

1 tháng trước