Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những học sinh có cùng mục tiêu."

Dịch:The students have the same objective.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huy8696

Direction k đc à ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LTrnh2

Students hoặc the students đều được mà , tiếng việt không phân biệt "the"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TheKy4

The same aim có được không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MelodyC2

sao ko là pupils

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tun875685

bắt buột phải có "the" ah?

9 tháng trước